Chính sách bảo mật thông tin của Truyền Hình FPT

Chính sách bảo mật thông tin của Truyền Hình FPT

I. Mục đích thu thập thông tin

Dịch vụ Truyền hình FPT sử dụng thông tin Người Sử Dụng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Sử Dụng;
 • Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người Sử Dụng hoặc các hoạt động giả mạo Người Sử Dụng;
 • Liên lạc và giải quyết với Người Sử Dụng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Người Sử Dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động Dịch vụ Truyền hình FPT, bao gồm nhưng không giới hạn như cải thiện chất lượng dịch vụ mà Người Sử Dụng đang sử dụng, thông báo về các chính sách ưu đãi, khuyến mãi của Dịch vụ Truyền hình FPT, phát triển các gói dịch vụ khác liên quan Dịch vụ Truyền hình FPT, gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Sử Dụng và Dịch vụ Truyền hình FPT, hỗ trợ Người Sử Dụng sử dụng các tiện ích của Dịch vụ Truyền hình FPT, hỗ trợ Người Sử Dụng khi có khiếu nại và phản hồi ý kiến một cách nhanh nhất, theo đề nghị của Người Sử Dụng hoặc trường hợp hợp khác khi Người Sử Dụng đồng ý;
 • Để bảo vệ quyền lợi của Dịch vụ Truyền hình FPT và những đối tác của FPT: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của Người Sử Dụng khi chắc chắn rằng những thông tin đó bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Dịch vụ Truyền hình FPT có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người Sử Dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người Sử Dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Người Sử Dụng

II. Phạm vi thu thập thông tin

 1. Việc thu thập dữ liệu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Người Sử Dụng. Đây là các thông tin mà Dịch vụ Truyền hình FPT cần Người Sử Dụng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Dịch vụ Truyền hình FPT liên hệ xác nhận khi Người Sử Dụng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các Người Sử Dụng.
 2. Các Người Sử Dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Sử Dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FPT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 3. Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với Người sử dụng, tham gia vào mạng xã hội :
 • Trường hợp người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của mạng xã hội trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.
 • Trường hợp người sử dụng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang mạng xã hội.
 1. Thông tin nhận dạng cá nhân

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ Truyền hình FPT, chúng tôi có thể yêu cầu Người Sử Dụng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng (“Thông Tin Cá Nhân”). Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của người dùng, nước cư trú, địa chỉ email và địa chỉ website.

 1. Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân
 • Khi Người Sử Dụng sử dụng Dịch vụ Truyền hình FPT (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên website của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng Dịch vụ Truyền hình FPT và thông tin mà trình duyệt của chúng tôi gửi bất cứ khi nào người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet Protocol (IP) máy tính của Người Sử Dụng, loại trình duyệt, trang web Người Sử Dụng đã ghé thăm trước đó, và các thông tin mà Người Sử Dụng tìm kiếm.
 • Khi Người Sử Dụng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Người Sử Dụng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.
 • Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của người dùng với mục đích lưu giữ hồ sơ. Người Sử Dụng có thể trình duyệt, bằng cách lựa chọn trình duyệt, để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người Sử Dụng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà Người Sử Dụng truy cập vào. Nếu Người Sử Dụng không chấp nhận cookie, tuy nhiên, Người Sử Dụng có thể không sử dụng tất cả các phần của Trang web hoặc tất cả các tính năng của Dịch vụ Truyền hình FPT.
 • Chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn ở định dạng cho phép chúng tôi theo dõi xem các đường dẫn.

III. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến Thông Tin nhận dạng Cá Nhân và Thông tin Nhận dạng Không Mang Tính Cá Nhân, (i) theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp; hoặc (iii) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi.

Thông tin của người dùng có thể được xử lý hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam, nơi mà luật bảo mật có thể không bảo vệ như luật bảo mật ở Việt Nam.

IV. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi Người Sử Dụng chấm dứt sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Dịch vụ Truyền hình FPT hoặc theo yêu cầu chấm dứt lưu trữ của Người Sử Dụng, tùy cái nào đến trước. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người Sử Dụng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dịch vụ Truyền hình FPT

V. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

VI. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 1. Người Sử Dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Dịch vụ Truyền hình FPT thực hiện việc này.
 2. Người Sử Dụng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Dịch vụ Truyền hình FPT. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Dịch vụ Truyền hình FPT sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Sử Dụng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Email liên hệ:
 • Điện thoại liên hệ:

VII. Cam kết

 1. Thông tin cá nhân của Người Sử Dụng được FPT cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Dịch vụ Truyền hình FPT. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Sử Dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Sử Dụng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Người Sử Dụng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người Sử Dụng.
 3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Người Sử Dụng, Dịch vụ Truyền hình FPT sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Sử Dụng được biết.
 4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Sử Dụng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Dịch vụ Truyền hình FPT.
 5. Dịch vụ Truyền hình FPT yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Người Sử Dụng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Dịch vụ Truyền hình FPT không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Sử Dụng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người Sử Dụng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 6. Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của Người Sử Dụng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin của Người Sử Dụng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng những thông tin cá nhân của Người Sử Dụng hoặc các thông tin liên lạc riêng tư luôn riêng tư và an toàn.

 • Tổng đài đăng ký dịch vụ : 0963 983 603 ( Hỗ trợ tư vấn và làm hợp đồng tại nhà )
 • Quý khách có thể đăng ký tư vấn online sẽ có nhân viên alo tư vấn.
 • Tổng đài báo hỏng dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật 24/7: 19006600
 • Email: hotrokhachhang@fpt.com.vn

(Quý khách lưu ý liên hệ đúng đầu mối để được phục vụ một cách nhanh nhất)

Đánh giá post
Contact Me on Zalo
033 330 7946